fbpx

GDPR og personvernerklaering

I Rommen Tannlegesenter AS er vi opptatt av personvern og sikkerhet for våre og dine personopplysninger. Dette innebærer blant annet strenge interne rutiner, grundig opplæring av ansatte og et høyt sikkerhetsnivå.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi ivaretar personopplysningene dine på en god måte. Derfor har vi denne personvernerklæringen som gir deg informasjon om hvordan Rommen Tannlegesenter AS samler inn og behandler personopplysninger om kunder, potensielle kunder, kursdeltakere, brukere av nettsidene våre, arbeidssøkere, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Vår innsamling og behandling av personopplysninger er først og fremst knyttet til oppfyllelse av avtale med kunder, samarbeidspartnere, ansatte og kursdeltakere. Vi behandler også personopplysninger for markedsføringsformål. Personopplysningene vi behandler, er først og fremst alminnelig kontaktinformasjon, som navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse.

Rommen Tannlegesenter AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.

gdpr@rommentannlegesenter.no eller
Rommen Tannlegesenter AS (org.nr 997 295 315)
v/ Amin Fadakar
Nedre Rommen 5 C
0988 Oslo

Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, samt hvordan vi behandler disse.

Når pasienten/ bruker besøker våre nettsider lagrer vi automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (IPS), henvisnings-/ utgangssider, operativsystem, dato/ klokkeslett, klikkstrømdata og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn og er anonyme.

Vi benytter også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider.
Ved å kjøpe og bruke Rommen Tannlegesenter AS sine produkter, bekrefter du å ha lest, forstått og samtykket til innholdet i denne erklæringen.

Underleverandører
Rommen Tannlegesenter AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester.
Pro ISP AS har ansvaret for drift av våre datasystemer och drifter våre nettsider.

Personopplysninger som behandles
Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer og epostadresse

Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling, administrasjon, og bruk av våre tjenester også lagret.

Personopplysninger lagres på servere som eies av Rommen Tannlegesenter AS og driftes av Pro ISP AS og er lokalisert til Norge.

Behandling av personopplysninger / Hvordan opplysninger innhentes
Personopplysninger hentes inn for at Rommen Tannlegesenter AS skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrifter og/ eller avtale. Behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

  • Gjennomføring av bestillinger fra kunder enten via www.rommentannlegesenter.no eller annen måte. Opplysningene kan omfatte opplysninger om kunden og andre med tilknytning til bestillingen. Det rettslige grunnlaget for vår behandling vil være avtalebasert, jf. GDPR forordningen artikkel 6 bokstav b.
  • Oppfølgning og konsultasjon av pasienter. Personopplysninger vi behandler er kontaktinformasjon til pasienten, bilder av pasientens tenner og eventuelle andre opplysninger om pasienten knyttet til konsultasjonen. Det rettslige grunnlaget for vår behandling vil være avtale, jf. forordningen artikkel 6 bokstav b.
  • I forbindelse med henvendelser til oss via telefon, e-post eller vårt nettbaserte kontaktskjema vil vi behandle personopplysninger som oppgis til oss. Personopplysningene vi behandler er normalt kontaktinformasjon, men det kan også være andre opplysninger som du oppgir til oss. Behandlingen skjer etter avtale eller samtykke med deg, jf. forordningen artikkel 6 bokstav a eller b.
  • Vi gjennomfører til tider spørreundersøkelser til utvikling. Vi vil alltid informere om hensikten med spørreundersøkelsen og hvorvidt den er anonym eller ikke. Rommen Tannlegesenter AS vil ikke dele opplysningene med andre eller til andre formål enn hva som er angitt.
  • Ved utlysning av stillingsannonse vil vi behandle personopplysninger om de som søker stillingen hos oss. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å finne den riktige kandidat til stillingen og i samsvar med forordningen artikkel 6 bokstav b. Dersom vi beholder søknaden til senere utlysninger skjer dette etter samtykke fra den registrerte etter forordningen artikkel 6 bokstav a.

Opplysningene vi behandler kan også omfatte sensitive personopplysninger. Vi vil kun behandle personopplysninger hvis det foreligger et rettslig grunnlag og det er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Rommen Tannlegesenter AS
samarbeider med for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, i tråd med denne personvernerklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlig myndighet vil
registrerte personopplysninger bli overført i henhold til myndighetenes krav.

Hvor lagres informasjonen? 
((Databaser_ OPUS, server, Pro ISP AS))

Innsyn og retting
Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Dette gjøres ved å kontakte Rommen Tannlegesenter gjennom våre kontaktkanaler og kan bli tilsendt som PDF på e-post ved henvendelse.

Data vi kan ha lagret inkluderer: 

  • Kontaktinformasjon, inkludert navn, e-post, telefonnummer og din postadresse
  • lnnloggings-og brukerinformasjon, inkluderer brukernavn, passord og unik bruker-id
  • Personlig informasjon, inkluderer kjønn og fødselsdato
  • Personlige preferanser slik som markedsførings-og cookiespreferanser

Utlevering av informasjon til tredjepart? 
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjepart. Henviser vi pasienten sendes henvisning pr. post eller krypteres ved sending pr. mail. Vi innhenter samtykke fra pasient før vi sende relevante opplysninger til tredjepart.

Leverandører

Våre leverandører vil som ledd i oppfyllelsen av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale. Vi er opptatt av at våre databehandlere også tar personvern på alvor og stiller strenge krav til leverandørene vi benytter. De enkelte databehandlere kan kun benytte underleverandører hvis databehandleravtalen åpner for dette. Underleverandører skal alltid ha de samme plikter som følger av databehandleravtalen med oss.

Rettigheter 
Som bruker av nettsidene eller klinikk har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du/ pasienten mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmulighet. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet.no.

Oppbevaring og sletting: 

Personvern og informasjonssikkerhet er en integrert del av vårt internkontrollsystem. Vi bruker derfor anerkjente sikkerhetsløsninger og har tilgang til spesialistkompetanse for å sikre at vi til enhver tid har et godt sikkerhetsnivå.

Opplysningene som ikke lengre er nødvendig ut fra formål de er lagret for slettes. Rommen Tannlegesenter AS lagrer personopplysninger om bruker i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Når du sletter eller sier opp tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine og kopi av korrespondanse, forbli i våre registre i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon (eks.journal 10 år).

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Personopplysninger blir ikke behandlet eller lagret utenfor EU/EØS med mindre det er opplyst om og avtalt.

Konfidensialitet og sikkerhet 
Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger. Pasientopplysninger er tilgangsbeskyttet med passord i OPUS Dental og på hver enkelt datamaskin.

Sensitive personopplysninger
Ingen av våre tjenester på nett krever at det oppgis sensitive og konfidensielle
personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene
for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

Endringer i personvernerklæringen

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker kundens rettigheter. Melding om vesentlige endringer skal bli annonsert på vår nettside www.rommentannlegesenter.no.

Finansiell Data
OPUS Dental er Rommen Tannlegesenter AS leverandør av faktureringsprogramvare. All personlig data ifm fakturering samles inn som en nødvendig del av kundeforholdet og lagres i Norge og oppfyller krav til GDPR.

Hjemmesidens bruk av cookies

En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC. Dette gjør vi får å kunne holde orden på hva der skjer under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus.

Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hva du har lagt i en eventuell innkjøpskurv, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn, samt hvilket språk og valuta du gjerne vil ha vist på hjemmesiden. Vi bruker også cookies til å målrette våre annonser til deg på andre hjemmesider. Overordnet benyttes cookies som som del av vår løsning for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg.

Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingene i din Internett-browser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være mange funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at hjemmesiden kan huske de valg du foretar.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i personopplysninger vi har registrert om deg. Hvis du mener at personopplysninger vi har registrert om deg, er feilaktige eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet. Hvis behandlingen av opplysningene er basert på samtykke, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.

Vi vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter hvis dette er nødvendig for utførelsen av vårt oppdrag. Utover dette vil vi kun utlevere personopplysninger hvis vi med hjemmel i lov blir pålagt dette av offentlige myndigheter.

Klage till datatilsynet

Hvis du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage dette inn til Datatilsynet. Se gjerne https://www.datatilsynet.no/ for mer informasjon om personvernlovgivningen.

Kontakt oss idag!


Velkommen til Rommen Tannlegesenter. Kontakt oss i dag! Fyll gjerne ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. Du kan også kontakte oss på telefon 22 21 02 96 eller bestill en ledig time online i tannlegens timebok direkte.


Henvendelse / Spørsmål / Annet:

Rommen Tannlegesenter AS

Nedre Rommen 5C
0988 Oslo
Tel:
22 21 02 96
E-post:
post@rommentannlegesenter.no
Åpningstider:
Man – Fre 07-20
(Lør 10-15)