30 % rabatt på undersøkelse av nye pasienter
 

15% studentrabatt på all behandling

Har du tannlegeskrekk? Gratis konsultasjon

Tannimplantat? Gratis konsultasjon

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Refusjon – Helfo  

Det er ikke lenger NAV som yter trygerefusjon, slik mange tror. Det er HELFO! Be din tannlege om en vurdering av dine rettigheter. Normalt er det tannlegen som gjør denne vurderingen, men også tannpleier kan vurdere dine rettigheter ved behandling av periodontitt (tannkjøttsykdom). Rommen Tannlegesenter har direkte samarbeid med Helfo. Ta kontakt med oss dersom du er usikker – vi kan veilede deg i disse spørsmålene.

 

Her er listen over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden (HELFO)

 • Punkt 2: Leppe-kjeve-ganespalte
 • Punkt 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Punkt  4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 • Punkt 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Punkt 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Punkt 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Punkt 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Punkt 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 • Punkt 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Punkt 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • Punkt 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade. Dersom man har vært utsatt for en ulykke og har mistet deler eller hel tann kan man få dekket behandlingen.
 • Punkt 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Punkt 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse).  Man kan også få betydelig støtte dersom man har alvorlig tannlegeskrekk.
 • Punkt 15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

 

Gode råd

Merk deg også følgende:

 • Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlege/tannpleier
 • Søknad om sosial bistand sendes til NAV lokalt/sosialkontoret
 • Erklæring/melding om yrkesskade sendes til NAV lokalt
 • Vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster

 

Hva hører under frikort egenandelstak 2

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for Frikort egenandelstak 2. For mer informasjon klikk her.