30 % rabatt på undersøkelse av nye pasienter  

15% studentrabatt på all behandling

Har du tannlegeskrekk? Gratis konsultasjon

Tannimplantat? Gratis konsultasjon

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Tannprotese – lav pris på tannproteser til midlertidig eller permanent bruk

Hva er en tannprotese og når brukes den?

En tannprotese er en tannrekke som fritt kan settes inn og tas ut av munnen, den er altså ikke fast montert. Det finnes to varianter av tannprotese: Helprotese (bildet nedenfor til høyre) og delprotese/partiell protese (bildet nedenfor til venstre). Helprotesen lages som erstatning for hele tannsett og fester seg til slimhinnen i munnen. Delprotesen forutsetter gjenstående tenner og fester seg til disse.

                                       

Tannproteser var tidligere den mest brukte tannerstatningen i Norge. I dag finnes det svært gode, fastmonterte tannerstatninger, som kan brukes av de fleste. Tannproteser brukes i dag mest der hvor fastmontering ikke er mulig, eller når pasienten selv ønsker rimeligste løsning.

Protese er altså en rimelig løsning, som kan velges i stedet for mer kostbare løsninger. Protese kan også være et foretrukket alternativ for pasienter som har problemer med rengjøring av munnen.

Proteser brukes ofte som midlertidige løsninger – for eksempel mens pasienten venter på å få montert en tannbro.

Hva er prisen på en tannprotese i Oslo?

Pris på tannprotese avhenger av flere forhold, blant annet hvor mange tenner protesen skal inneholde og hvilke materialer den skal lages av. Se vår pris-liste.

Proteser lages av tannlege og tanntekniker i samarbeid. Målet er alltid å gi pasienten en protese som fungerer godt til daglig.

Økonomisk støtte fra Helfo til tannprotese

Behov for tannprotese kan gi refusjon fra Helfo (tidligere NAV), dersom behovet har oppstått som følge av sykdom/tilstand.

Eksempler på sykdommer/tilstander som kan gi rett til økonomisk støtte fra Helfo:

  • Periodontal sykdom – tapte tenner
  • Annen sykdom som har forårsaket tannløsning
  • Medfødt tannmangel
  • Alvorlig tannlegeskrekk
  • Ulykke eller traume som har forårsaket tapte tenner
  • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg
  • Svekket motorikk i hender

Her finner du mer informasjon om økonomisk støtte/refusjon fra Helfo.

Tannprotese laget i utlandet – eller tannprotese laget i Oslo?

Vi anbefaler at tannproteser lages der hvor du bor. Selv om tannprotese ikke er fast monterte tenner, og av den grunn kan sies å ha lavere risiko for medisinske komplikasjoner, vil tilpasninger og justeringer i etterkant kunne medføre store ekstrautgifter. Delproteser/partielle proteser kan ofte kompletteres, noe som også vil medføre større kostnader om det skal skje langt unna bosted.

Vi garanterer høy kvalitet i proteser – både hva angår materialer og arbeid – og gir ett års garanti på alle proteser.

Godt stell gir tannprotesen lang varighet

Gitt at protesen er av god kvalitet, vil den kunne vare svært lenge om du steller den riktig. Godt stell av tannprotese innebærer at den tas ut for rengjøring minst én gang om dagen. Munnhulen rengjøres samtidig.

Ulike protesematerialer krever ulikt stell – spør oss om stell av protese, vi gir deg gode råd.

Hvor lang tid tar det å få laget en tannprotese i Oslo?

Ofte kan en protese kan lages på noe kortere tid enn for eksempel tannimplantater og tannbroer. Vanligvis vil det være nødvendig med 2-5 tannlegebesøk før protesen er ferdig.

Tannprotese og forventninger

Ofte vil valg av tannerstatning følge av pasientens forventninger til løsningen. Tannlegene våre vil diskutere med deg hvilke forventninger du har.

Er du usikker på hvilken løsning du vil foretrekke? Eller har du en protese som du ikke er fornøyd med? Her finner du informasjon om andre løsninger vi tilbyr: tannbrotannimplantat.

Ønsker du å bli vurdert for tannprotese eller diskutere muligheter?

Kontakt oss i dag på telefon 22 21 02 96 eller bestill time online.

Vi gir deg tannprotese av høyeste kvalitet – i Oslo. Lav pris og god informasjon.