30 % rabatt på undersøkelse av nye pasienter  

15% studentrabatt på all behandling

Har du tannlegeskrekk? Gratis konsultasjon

Tannimplantat? Gratis konsultasjon

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Periodontitt (tannløsning) – kronisk tannkjøttbetennelse

Hva er periodontitt?

Periodontitt kommer av periodonti, som er satt sammen av to greske ord: perio (rundt) og donti (tenner). Periodonti betyr altså strengt tatt ”rundt tennene” og betegner sykdom i tannkjøttet og tennenes feste til kjevebenet. Hvis denne tannkjøttbetennelsen ikke behandles, vil kjeveben og tannfeste brytes ned. Etterhvert vil dette resultere i tannløsning.

Vi vet ikke sikkert hva som forårsaker sykdommen, men vi antar at utløsende årsak er plakk. Plakk er det belegget som bakteriene i munnhulen danner på tennene. Dette bakteriebelegget fjernes i noen grad av den daglige tannpussen, men bakteriene blir aldri helt borte (og det er heller ikke meningen, bakterier har også sin funksjon).

Det varierer sterkt hvor godt mennesker tåler å ha plakk i munnen: Noen tåler det godt mens andre utvikler periodontitt/tannkjøttbetennelse.

Vi vet ikke hvorfor noen utvikler periodontitt. Men vi har definert noen faktorer vi tror kan medvirke til utviklingen av sykdommen, i tillegg til eventuelle arvelige faktorer: stress og røyking, redusert immunforsvar, medisinbruk.

periodontitt

Diagnose og behandling ved periodontitt

Diagnose stilles av tannlegen etter grundige kliniske og røntgenologiske undersøkelser. Behandling legges opp etter hvilke funn vi har gjort.

Det finnes mange periodontale diagnoser – og av sterkt varierende alvorlighetsgrad. Gingivitt er et eksempel på en tannkjøttbetennelse som er ganske uskyldig, om den behandles i tide. I den andre enden av skalaen finner vi alvorlig, kronisk periodontitt med smerter og tap av tenner. Det sier seg selv at behandlingen for de to tilstandene er høyst ulik.

Har du fått påvist periodontitt (pyrea) og trenger pyrea-behandling? Ring oss på telefon 22 21 02 96 for å avtale time til konsultasjon, eller bestill time online.

Tannlegen behandler periodontitt med tannrens – gjerne over flere besøk – i tillegg til kirurgiske inngrep dersom det er nødvendig. All behandling av denne sykdommen krever i tillegg daglig innsats fra pasienten selv. Det vil være viktig å holde munnen ren. Se også våre informasjonssider om profylakse/forebyggende tannbehandling, tannpuss og tanntråd.

Periodontitt kan ikke helbredes og målet for all behandling er å beholde tennene og hindre at sykdommen utvikler seg videre.

Behandling – og pris for behandling – av periodontitt varierer med diagnose. Se vår prisliste for å finne priser generelt. Vi gir alltid skriftlig pristilbud før behandling starter.

periodontitt

Behandling av periodontitt med antibiotika

Pasienter som trenger det blir alltid behandlet med antibiotika.

Nyere forskning antyder god langtidseffekt ved bruk av probiotika – såkalt ”snille bakterier” som sendes inn for å stabilisere bakteriefloraen i munnen på et ikke sykdomsfremkallende nivå.

Refusjon fra Helfo ved periodontitt

Diagnosen gir rettigheter hos Helfo (tidligere NAV). Her kan du lese om refusjon/økonomisk støtte ved periodontitt, eller spør oss. Vi hjelper deg gjerne.

Er periodontitt arvelig?

Vi antar at arv (genmateriale) kan disponere for denne sykdommen, men har ingen indikasjoner på at sykdommen går i arv.

Hva er symptomene – kan jeg ha periodontitt?

I sykdommens startfase vil det som regel være få eller ingen symptomer. Smerter og rødhet betyr ikke at du har periodontitt, men det er forenlig med tidlige tegn på periodontitt:

  • Hovent/rødt tannkjøtt
  • Tannkjøtt som blør lett
  • Dårlig ånde

Har jeg periodontitt? Hvis du stiller deg selv det spørsmålet skal du ringe til oss i dag.

Det er viktig å komme seg til tannlege så tidlig i sykdomsforløpet som mulig. Ubehandlet vil tannkjøttbetennelsen utvikle seg videre, og nye symptomer kan være tenner som flytter på seg eller løse tenner.

Er periodontitt smittsomt?

Periodontitt smitter sjelden. Likevel er det sånn, at intim kontakt vil kunne overføre bakterier fra et menneske til et annet.

Det er likevel lite sannsynlig at du utvikler sykdommen dersom du i utgangspunktet har et sterkt immunforsvar, ikke er arvelig disponert for sykdommen og i tillegg har gode rutiner for munnhygiene.

Periodontitt og dårlig ånde

Nyere forskning viser at antibakterielt munnskyllevann fjerner dårlig ånde umiddelbart – og det finnes klare indikasjoner på at bruk av antibakterielt munnskyllevann over noen uker vil gi et varig resultat.

Pasienter med diagnosen periodontitt skal rådføre seg med tannlege før langtidsbruk av antibakterielt munnskyllevann mot dårlig ånde.